AI oceni twoją osobowość zaglądając ci w oczy

Często mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, ponieważ wyrażają, to co czujemy i myślimy. Najnowsze badania opracowane przez zespoły z Uniwersytetu w Południowej Australii, Uniwersytetu w Stuttgarcie, Uniwersytetu Flinders i Instytutu Informatyki Maxa Plancka w Niemczech udowadniają, że oczy mogą także zdradzać czynniki osobowości człowieka. Badacze śledzili ruchy gałek ocznych 42 uczestników podczas wykonywania codziennych zadań w obrębie kampusu uniwersyteckiego, a następnie ocenili ich osobowość za pomocą tradycyjnie wykorzystywanych do takiego celu kwestionariuszy. Okazało się, że istnieje ścisła zależność między tym w jaki sposób patrzymy na różne sprawy, a tym jacy jesteśmy.
oczy
oczy

[banner slot=”text”]

Sztuczna inteligencja nauczyła się rozpoznawać na podstawie ruchu gałek ocznych cztery z pięciu czynników znanego modelu osobowości autorstwa Paula Costy’ego i Roberta McCrae: neurotyczność, czyli skłonność do przeżywania negatywnych emocji, ekstrawersję, czyli zdolność do doświadczania pozytywnych emocji, ugodowość, czyli nastawienie do innych ludzi oraz sumienność oddającą wytrwałość w działaniach zorientowanych na cel.

oko
Maszyny będą lepiej rozumieć potrzeby danego użytkownika (fot. Pixabay.com)

Ludzie ciągle poszukują udoskonalonych, bardziej spersonalizowanych usług, ale współczesnym robotom i komputerom brakuje świadomości społecznej. Nie potrafią one rozpoznawać niewerbalnych sygnałów. Badania dają możliwość rozwoju maszyn, dzięki czemu będą one mogły stać się bardziej naturalne i lepiej interpretować ludzkie intencje. — komentuje doktor Tobias Loetscher zaangażowany w badanie.

Sztuczna inteligencja jest już teraz wykorzystywana w bardzo wielu aspektach naszego życia. W londyńskim szpitalu ułatwia proces logistyczny, a w Seattle pomaga wcześniej wykrywać raka i Alzheimera. Wiele rozwiązań związanych z SI trafi też do nowego Androida. | CHIP