Więcej o sposobie przyznawania nagród oraz Polakach, którzy ich nigdy nie dostali, choć zasłużyli, przeczytacie w naszym okładkowym tekście.