Ekologiczna energia elektryczna z odpadów spożywczych. Gazyfikacja biomasy rozwiązuje ogromny problem

Gazyfikacja biomasy to kolejny pomysł na rozwiązanie problemu rosnącej ilości odpadów żywnościowych, które mogą zapewnić światu dostępność do kolejnego źródła energii elektrycznej – zasobu, na którym opieramy całą naszą cywilizację. Kluczowe jest to, że w ramach tego procesu przetwarzania odpadów spożywczych w grę wejdzie nie ta “paskudna emisyjna”, a całkowicie ekologiczna energia elektryczna, walcząca z rosnącym problemem.
Ekologiczna energia elektryczna, Gazyfikacja biomasy
Ekologiczna energia elektryczna, Gazyfikacja biomasy

Gazyfikacja, czyli ekologiczna energia elektryczna z odpadów spożywczych

Wedle statystyk z 2021 roku nawet 811 milionów ludzi na świecie mierzy się regularnie z problemem braku jedzenia, a to coś, co z naszej perspektywy jest wręcz nie do pojęcia. Zwłaszcza że każdego roku na świecie marnuje się wedle szacunków około 1,3 miliardów ton jedzenia, które można wykorzystać lepiej, niż po prostu przeznaczać na kompost.

Czytaj też: Komputer DNA, który wykrywa wirusy w ślinie. Nowe urządzenie zachwyca wydajnością

Najlepiej byłoby oczywiście przekazać je tym, którzy tej żywności rzeczywiście potrzebują, ale nie zawsze jest to możliwe, bo w przypadku niektórych odpadków rolniczych i spożywczych te zwyczajnie nie nadają się do spożycia. Na całe szczęście można je wykorzystać i ekologiczna energia elektryczna w zasięgu odpadów spożywczych jest tego świetnym przykładem.

W praktyce gazyfikacja biomasy wykorzystuje ciepło, tlen, parę lub ich mieszankę do przekształcania biomasy składającej się z odpadów spożywczych i rolniczych lub innych materiałów biologicznych w mieszaninę gazów, które można wykorzystać jako paliwo. Takie gazy muszą zostać poddane tak zwanej fluidyzacji, po czym stają się wysokowartościowym źródłem bogatego w energię gazu syntezowego w postaci mieszaniny wodoru, metanu, tlenku węgla i dwutlenku węgla.

Czytaj też: Makaroniki, jakich jeszcze nie było. Zawierają białka jaj, ale nie wyprodukowały ich kury

Ten następnie może być wykorzystywany do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Proces ten jest zrównoważony, ponieważ uważa się go za neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Gdyby tego było mało, rozpowszechnienie się tego sposobu przetwarzania odpadów spożywczych mogłyby również znacznie zmniejszyć zależność od wysypisk śmieci i obniżyć budżet operacyjny na usługi związane z gospodarką odpadami stałym.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja pokonała ośmiu mistrzów świata w brydżu. Padł jeden z ostatnich bastionów

Ma to jeszcze większe znaczenie w lokacjach pokroju słynącej z kawy Kostaryki, gdzie gazyfikacja może rozwiązać problem generowanych w ramach produkcji kawy odpadów rolniczych i zapewniać jednocześnie ekologiczną energię elektryczną. Obecnie Kanada wydaje się pionierem tej technologii, generując 1,4% ogólnej energii elektrycznej właśnie z biomasy.