W Bałtyku znaleziono skamieniałość sprzed 30 milionów lat. Wygląda niczym modliszka

Fragment bursztynu sprzed około 30 milionów lat został znaleziony w obwodzie kaliningradzkim w mieście Palmniki. Znalezisko trafiły ostatecznie do muzeum w Gdańsku.
W Bałtyku znaleziono skamieniałość sprzed 30 milionów lat. Wygląda niczym modliszka

Jak wyjaśniają autorzy w swojej publikacji dostępnej na łamach Fossil Record, ich celem było zbadanie pierwszego znanego dorosłego przedstawiciela rodziny Mantispidae. W toku analiz okazało się, że skamieniałość przywodzi na myśl wymarły rodzaj Mantispa. Niestety próbki są pokryte białym filmem, co jest dość typowe dla bursztynu bałtyckiego i utrudnia rozpoznanie poszczególnych fragmentów.

Czytaj też: Jak przebiegała ewolucja roślin? Skamieniałe zarodniki podważają dotychczasowe ustalenia

Mimo to, naukowcy postanowili zaproponować nową nazwę gatunkową, jednocześnie podkreślając swoją niepewność przez dodanie do niej znaku zapytania. Tym sposobem w dokumentacji pojawił się gatunek Mantispa? damzenogedanica.

Skamieniałość została przypisana do gatunku Mantispa? damzenogedanica.

Objęte badaniami zwierzę ma niemal 2 centymetry długości, a do jego przebadania wykorzystano szereg technik, wśród których znalazła się między innymi mikroskopia oraz mikrotomografia rentgenowska. Analizy, choć dostarczyły kilku odpowiedzi, to zrodziły też wiele nowych pytań. Chodzi między innymi o przebieg ewolucji Mantispidae na przestrzeni ostatnich 66 milionów lat, a także ubogość próbek pochodzących z tego okresu.

Bursztyny pochodzące z Bałtyku są pod tym względem niezwykle cenne, ponieważ dostarczają informacji na temat ostatnich 34-35 milionów lat. Obejmują one obszar Starego Kontynentu, w którym panował ówcześnie ciepły i umiarkowany klimat. Nie wydaje się więc, by nieprzyjazne warunki stały za niewielkimi ilościami pozostałości po rodzinie Mantispidae. Jedna z teorii sugeruje, iż opisywane zjawisko mogło wiązać się ze spadkiem różnorodności odnóży u tych zwierząt, który rozpoczął się w kredzie. Być może ta niska różnorodność dotyczyła też innych elementów budowy.

Czytaj też: Horridus to Mona Lisa świata dinozaurów. Największa i najbardziej kompletna skamieniałość triceratopsa

Przedstawiony tu zapis ilustruje uderzający spadek różnorodności morfologicznej Mantispidae na przestrzeni kredy i kenozoiku. […] Trend ten ilustruje kolejny przypadek drastycznego spadku różnorodności morfologicznej w rzędzie Neuroptera. wyjaśniają autorzy