Czas może nie istnieje, ale to nic złego. Zaskakujące słowa naukowców

Pytanie o to, czy czas istnieje mogłoby wydawać się pozbawione sensu, a odpowiedź – oczywista. Fizycy mają jednak co do tego spore wątpliwości.
Czas może nie istnieje, ale to nic złego. Zaskakujące słowa naukowców

Jest to jeden z powodów, dla których chcieliby stworzyć teorię “kwantowej grawitacji”. Ta miałaby z kolei zastąpić powszechnie akceptowaną ogólną teorię względności i mechanikę kwantową. Jej rolą byłoby też wyjaśnienie, w jaki sposób grawitacja odnosi się zarówno do wszechświata w skali mikro jak i makro. Stworzenie takiej teorii jest oczywiście niezwykle trudne.

Czytaj też: Wszechświat się rozszerza, ale czy tak będzie zawsze? Nowe badanie sugeruje zmiany

Mechanika kwantowa odnosi się do zjawisk zachodzących w świecie cząstek i zachodzących między nimi oddziaływań. Z kolei ogólna teoria względności opisuje obraz grawitacji i ruchu obiektów. W niektórych aspektach obie te teorie okazują się ze sobą sprzeczne, dlatego nowa miałaby pogodzić zwolenników obu wspomnianych. Jedną z prób było stworzenie teorii strun, w myśl której czasoprzestrzeń składa się z co najmniej dziesięciu wymiarów.

Wśród mniej znanych można natomiast wymienić pętlową grawitację kwantową, której początki sięgają lat osiemdziesiątych. Jej twórcy zakładali, że połączenie przestrzeni i czasu jest zbudowane z sieci niezwykle małych fragmentów zwanych pętlami. Prawdopodobnie najbardziej niezwykłym elementem tej teorii jest nieuznawanie czasu za podstawowy aspekt rzeczywistości. Samuel Baron, Kristie Miller oraz Jonathan Tallant, autorzy książki pt. Out of time, twierdzą, że nawet gdyby potwierdziło się, iż czas nie istnieje, to nie miałoby to większego wpływu na nasze życie.

Czytaj też: Komputery kwantowe pomagają symulować zderzenia cząstek elementarnych. Czas na nową fizykę

Jak wyjaśnia Baron, za hipotezami o tym, że czas wcale nie istnieje stoi fakt, iż nie znamy “składników”, które miałyby go tworzyć. Tyle, że całe ludzkie istnienie jest w zasadzie skoncentrowane wokół czasu. Planujemy przyszłość mając na uwadze to, co wiemy o przeszłości. Wyciągamy też konsekwencje wobec tych, którzy w przeszłości zrobili coś złego. Jak patrzeć na to z perspektywy fizyki? Być może to przyczynowość, a nie czas, jest podstawową cechą wszechświata, w którym żyjemy.