Podstawowe interakcje stały się teraz bardziej zrozumiałe. Cząsteczki skrywały tajemnice, które będą kluczowe dla wielu dziedzin

Jak zauważają autorzy nowych badań, wcześniej nie było sposobu na wyjaśnienie, w jakich okolicznościach dochodzi do biologicznej adaptacji na poziomie interakcji międzycząsteczkowych. Dzięki ostatnim ustaleniom sytuacja ulegnie jednak zmianie.
Podstawowe interakcje stały się teraz bardziej zrozumiałe. Cząsteczki skrywały tajemnice, które będą kluczowe dla wielu dziedzin

Członkowie zespołu, którego wysiłkami kierowali Robyn Araujo oraz Lance Liotta, określili ramy, które mogłyby stanowić klucz do zrozumienia tego, jak cząsteczki oddziałują ze sobą w czasie dostosowywania się do zmieniających się warunków, ale jednocześnie zachowują przy tym ścisłą kontrolę nad istotnymi właściwościami, które są kluczowe dla przetrwania.

Czytaj też: Kwantowe sztuczki sprawiły, że mikroskopia weszła na jeszcze wyższy poziom

Jednym z kluczowych ustaleń, do jakich doszli autorzy wydaje się to, że w żywych układach cząsteczki nie przekazują po prostu sygnałów biochemicznych, lecz wykonują w związku z tym pewne obliczenia. Z punktu widzenia inżynierii nazywa się to integralną kontrolą, będącą strategią projektowania wykorzystywaną przez ludzi. Oczywiście w przypadku układów tworzonych przez człowieka potrzeba zupełnie innych komponentów, aby realizować te same cele. 

Według autorów publikacji, struktury sieci molekularnej wykorzystują formę integralnej kontroli, w której dochodzi do współpracy mającej na celu nadanie konkretnym cząsteczkom zdolności do adaptacji. Dzięki zebranym informacjom powinny powstać wytyczne pomocne w kontekście badań poświęconych adaptacyjnym sieciom sygnalizacyjnym czy projektowaniu syntetycznych biosystemów.

Autorzy nowych badań w tej sprawie byli szczególnie zainteresowani tym, jak cząsteczki wchodzą ze sobą w interakcje i co z tego może wynikać

Zdaniem Liotty dążenie do odkrycia fundamentalnych zasad projektowania systemów biologicznych stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w dziedzinie nauk przyrodniczych. Ramy wytyczone przez członków zespołu pozwoliły wyznaczyć ścisłe i nienaruszalne kryteria projektowe. Takie ramy można nałożyć na duże i złożone sieci, a jakby tego było mało – uwzględnić w tym wszystkim nawet najdrobniejsze aspekty dotyczące skomplikowanych interakcji międzycząsteczkowych.

Używając algorytmu algebraicznego opartego na tym odkryciu, byliśmy w stanie wykazać istnienie wbudowanych całek w biologicznie ważne sieci reakcji chemicznych, których zdolność do wykazywania adaptacji nigdy wcześniej nie mogła być wyjaśniona żadną systematyczną metodą. czytamy w publikacji

Czytaj też: Chińczycy dokonali historycznego wyczynu. Zsynchronizowali mózg z komputerem

Wśród bardziej praktycznych korzyści płynących z przeprowadzonych eksperymentów naukowcy wymieniają między innymi postępy w zakresie badań nad opornością na leki nowotworowe, praktyki uzależnień czy leczenia chorób autoimmunologicznych. Widzimy więc, że nawet badania dotyczące miniaturowego wręcz świata mogą mieć szerokie implikacje dla “naszej” rzeczywistości. O szczegółowych ustaleniach dokonanych przez autorów możemy przeczytać w publikacji, która trafiła na łamy Nature Communications.