Magazynowanie energii będzie tańsze i szybsze. To zasługa Polaków

Dzięki umowie zawartej między Raen a Innox Nova powinno dojść do postępów w zakresie magazynowania energii opartego na tzw. zielonym metanolu. 
Magazynowanie energii będzie tańsze i szybsze. To zasługa Polaków

Kluczem ma być Real Carbon Technology, czyli rozwiązanie pozwalające na konwersję dwutlenku węgla i wodoru na metanol. Wszystko to ma być znacznie szybsze i tańsze niż z wykorzystaniem dotychczas dostępnych metod. Cały proces składa się z kilku etapów, przy czym pierwszy polega na wychwytywaniu dwutlenku węgla. Może to dotyczyć zarówno gazu znajdującego się w atmosferze, jak i takiego, który jest dopiero emitowany, na przykład z obiektów przemysłowych czy elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne. 

Czytaj też: Energia geotermalna może doczekać się rewolucji. Te dwie nazwy musicie zapamiętać

Kolejny krok prowadzi natomiast do jak najefektywniejszego wykorzystania zgromadzonych w ten sposób zasobów. Chodzi rzecz jasna o przekształcanie dwutlenku węgla, czyli gazu odpowiedzialnego za postępowanie zmian klimatu na Ziemi, w bardziej ekologiczne paliwo. Powstały w takich okolicznościach metanol emituje do 95% mniej dwutlenku węgla i nie zawiera innych niebezpiecznych składników, takich jak chociażby siarka.

Jak wyjaśnia prezes spółki Raen, Adam Guz, podpisanie umowy z właścicielem technologii RealCarbonTech dostarczyć rozwiązań wymaganych do pokonywania wyzwań, z jakimi zmaga się obecny rynek energii w Polsce i na świecie. Zielony metanol pochodzący z odnawialnych źródeł może stanowić atrakcyjną alternatywę dla bateryjnych magazynów energii oraz być źródłem zielonego paliwa przyczyniającego się do dekarbonizacji atmosfery. 

Magazynowanie energii oparte na zielonym wodorze powinno przyczynić się do rozwoju całego sektora oraz dekarbonizacji atmosfery

Sam metanol jest dość powszechnie stosowany za sprawą jego przydatności, między innymi w formie rozpuszczalnika i środka przeciw zamarzaniu. W temperaturze pokojowej ma on formę cieczy i może być łatwo transportowany bądź magazynowany. O ile jednak do tej pory pozyskiwano go z gazu ziemnego, co nie było szczególnie ekologiczną opcją, tak obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się ekologiczne sposoby jego produkcji. 

Czytaj też: Pociąg na wodór, czyli jak polska kolej zaskakuje… i to pozytywnie

Patrzymy na transformację polskiego sektora energetycznego w holistyczny sposób i dążymy do uzyskania synergii w obszarze odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie mamy na uwadze cele istotne dla naszych akcjonariuszy, dlatego podejmujemy działania łączące troskę o planetę i sukcesywne zwiększanie wartości spółki. podsumowuje Guz