Wzbudzenie kwantowe, jakiego jeszcze nie obserwowano. Naukowcy uwiecznili egzotyczny stan

Jak czytamy na łamach Physical Review Letters, badaczom udało się przeprowadzić pomiary niecodziennych materiałów zwanych tryplonami. Z ich wykorzystaniem możliwe jest osiąganie egzotycznych stanów kwantowych.
Wzbudzenie kwantowe, jakiego jeszcze nie obserwowano. Naukowcy uwiecznili egzotyczny stan

Na czele zespołu badawczego zajmującego się tą sprawą stanął Robert Drost. Wraz ze współpracownikami podjął się próby lepszego poznania tych niezwykłych materiałów kwantowych. Jak podkreślają autorzy, mowa o wielkim wyzwaniu, które wymagało nowatorskiego podejścia. Aby sprostać trudnościom, naukowcy stworzyli sztuczny materiał wykorzystując do tego celu pojedyncze komponenty. 

Czytaj też: Drukują ludzkie tkanki w 3D. Kiedy z taśmy produkcyjnej zjedzie pierwszy człowiek?

O cechach materiałów kwantowych przesądzają interakcje zachodzące między elektronami. W takich właśnie okolicznościach dochodzi do imponujących zjawisk, na przykład bardzo popularnego ostatnimi czasy nadprzewodnictwa, nie wspominając o złożonych stanach magnetycznych. Za sprawą korelacji kwantowych pojawiaja się również nowe stany elektronowe. 

Gdy zachodzą interakcje między dwoma elektronami, to powstają dwa splątane stany określane mianem singletowego i trypletowego. Poprzez dostarczenie energii do układu elektronowego można wywołać wzbudzeniu ze stanu singletowego do trypletowego, co może się nawet rozprzestrzeniać przez materiał w postaci fali splątania. Ta ostatnia jest określana mianem tryplonu. W typowych materiałach magnetycznych takie zjawiska nie występują, natomiast w przypadku kwantowych nie były do tej pory objęte pomiarami.

Wzbudzenie kwantowe obserwowane przez autorów eksperymentu było związane z egzotycznymi kwazicząstkami magnetycznymi zwanymi tryplonami

Aby to zmienić, członkowie zespołu badawczego najpierw zaprojektowali materiał, a następnie objęli go pomiarami. Szczególną uwagę zwrócili na cząsteczki w postaci kobaltu i ftalocyjaniny. Jak podkreślają, o ile wzbudzenia magnetyczne w izolowanych atomach były już śledzone z wykorzystaniem skaningowej spektroskopii tunelowej, tak nie udało się tego jak na razie osiągnąć w przypadku tryplonów. W teorii pomysł był stosunkowo prosty: chodziło o umieszczenie wspomnianych cząsteczek na ograniczonej przestrzeni, a następnie obserwowanie zachodzących interakcji. Jak że w grę wchodzą w takiej sytuacji dwa elektrony, a nie jeden, to mowa o zupełnie odmiennej fizyce.

Czytaj też: Rewolucja w fizyce kwantowej. Naukowcy zaobserwowali coś, co od 50 lat było tylko teorią

Jednym z kluczowych wniosków wyciągniętych przez autorów było to, iż wzbudzenia singletowo-trypletowe mogą przechodzić przez sieci molekularne w formie egzotycznych kwazicząstek magnetycznych, które nazywa się tryplonami. Innymi słowy, udokumentowano możliwość generowania wzbudzeń magnetycznych w sztucznym materiale. Powinno znaleźć to odzwierciedlenie w dalszym rozwoju technologii kwantowych.